+1 CHATTITUDE

- Hvaffor' en fisk?

Aldrig har det været mere aktuelt og relevant at kæmpe for bedre kommunikation og bedre digital opførsel. Vi ønsker med +1 CHATTITUDE mærkesagen, at øge folks bevidsthed om, hvordan man behandler hinanden ordentligt på Internet.

Der er altså ikke tale om, at der skal skabes en masse forbud eller regler mod at skrive sjove og skøre ting - eller mod f.eks. at bande og bruge sort humor. Det handler ene alene om, at vi alle skal tale og skrive pænt til hinanden. Det er de personlige angreb, diskriminationer og nedsættende kommentarer, vi alle har en forpligtigelse til at reagere i mod.VI HAR DET ALLE I OS: DANNELSE, PLI OG HØFLIGHED

Bag skærmen/tasterne er det nemmere at agere hårdere, end når vi står over for andre mennesker. Vores dannelse og pli forsvinder, når vi sidder hjemme i trygge rammer.

Mange søger bevidst konflikten ved direkte opsøgende provokationer, hvor man helt målrettet går efter at ramme og opildne andre mennesker. Det er negativt, ondskabsfuldt og komplet uacceptabelt. Andre skriver konsekvent i lummert og perverteret sprog for at være îsjovî eller fordi det bare er blevet sådan, man gør. Det kan føles tåkrummende pinligt og direkte anstødeligt.

Pointen er, at vi hver især er helt bevidst om, hvordan man møder andre mennesker med respekt face-to face. Vi sidder jo heller ikke i bussen og sviner sidemanden til. Husk det, brug det - også online.

“Vi skal behandle hinanden ordentligt, selvom vi befinder os på internettet. På min stream snakker man til andre, som man selv gerne vil snakkes til.”

MrFousing - Twitch Streamer


HVORDAN TALER DU TIL ANDRE VED MIDDAGSBORDET?

Vi opfordrer folk til at skrive til andre, som hvis man sad overfor dem. Det er tommelfingerregel no.1.; det du ikke ville sige til folk face to face, det skal du afholde dig fra at skrive. Vores intention med +1 CHATTITUDE mærkesagen er, at vi vil bekæmpe enhver form for personligt negativt ladet kommunikation.

Dette uanset om det er direkte negativ kommunikation, spontane personangreb eller om det er indirekte søgen efter diskussioner, provokationer, bevidst destruktiv opførsel, regelbrud og trolling.

"Hvis man inderst inde ikke er en sød og flink person, kan man da i det mindste opføre sig som en. Hvem opdager alligevel forskellen? Det er kun Vorherre, der ser på hensigten. Vi andre dødelige ser på handlingen."

Sanne Udsen - Forfatter, cand.polit og ph.d


SITUATIONSFORNEMMELSE & EMPATI

Husk på, at du i bund og grund ikke kan vide, hvordan dine ord lander og bliver modtaget. Måske gør du folk kede af det med noget, som DU synes er sjovt - men som de på ingen måde finder sjovt.

Sarkasme og ironi er en konstant balancegang og kan præge omgivelserne negativt, fordi begge dele kan opfattes meget forskelligt. Især uden face-to-face kontakt. Det kan virke nedgørende eller sårende, uden at man måske tænker over det. På samme måde kan skældsord og drillerier også opfattes mere alvorligt, end de er ment.

Du tror måske, at andre finder det sjovt, når du skriver noget i sarkasme eller ironi. Men du kan ikke vide, hvordan andre modtager det.


"Sproget er blevet kaldt menneskets mest dødbringende våben."

Frederik Dessaun - Forfatter


HOLD DEN GODE TONE - ELLER TI HELLERE STILLE

En dårlig omgangstone giver dårlig stemning i et fællesskab. Det kan gøre det vanskeligt at samarbejde og tale konstruktivt med hinanden. Det kan også føre til konflikter og sågar mobning.

Nogle mennesker kan affinde sig med den dårlige omgangstone og "spiller med". Andre får måske ikke sagt fra. Reaktionerne fra dem, der ikke trives med omgangstonen, kan være forskellige. Nogen vil trække sig fra fællesskabet, mens andre i stedet vil køre med på tonen, og måske endda forværre den.


"Budskabet fra mig er, at vi alle skal behandle hinanden pænt. Vi må gerne diskutere og have holdninger, men med en pæn tone over for hinanden. Jeg går også op i, at vi som streamere bærer et ansvar ift., hvad vi viser til vores viewers. At vi ikke snakker grimt om andre streamere eller lægger det mindste op til negativ stemning mod andre."

MissDK - Twitch Streamer


DU KAN OGSÅ GØRE EN FORSKEL...BAK OP!

Jo flere vi er om at bekæmpe dårlige opførsel online, jo bedre. Du kan først og fremmest hjælpe ved at sprede budskabet, når du oplever dårlig opførsel på nettet.

Læs videre her på siden, hvor du kan se, hvordan DU kan gøre en direkte forskel.