Vi ønsker naturligvis, at vores mærkesag og budskab bliver spredt mest muligt. Vi ønsker dog også at værne om, hvordan vores logo og vores brand bruges generelt. Derfor har vi nogle få retningslinier, som skal overholdes.


Brug af vores bannere må kun ske med forudgående skriftlig accept fra +1 administrationen. Kontakt os på admin@plusonechattitude.com


I alle tilfælde gælder, at vores bannere kun må bruges sammen med tydelig klikbar kildeangivelse i form af link til http://www.plusonechattitude.com


Som +1 Stream-team Twitch-medlem, skal du derudover gøre dette: https://bit.ly/2MQiRel og https://bit.ly/2BcM5ma


Du er velkommen til valgfrit at supplere med flg. danske og/eller engelske tekst under banneret, hvis du ønsker dette:


"Vi/jeg støtter +1 CHATTITUDE og ønsker med dét at øge folks bevidsthed om, hvordan man behandler og tiltaler hinanden ordentligt på Internet. Det handler ene alene om, at vi alle skal tale og skrive pænt til hinanden. Det er de personlige angreb, diskriminationer og nedsættende kommentarer, vi alle har en forpligtigelse til at reagere imod."

"I'm supporting +1 CHATTITUDE! With that we want to help change the way we behave on the Internet. We're simply talking about common decency and being nice to people. We're trying to eliminate the personal attacks, discriminations and the diminishing comments, which we should all react against."

Regler ved brug af bannere


Ved brug af bannere må farve, form, indhold, skrifttyper eller indhold ikke ændres, og der må ikke tilføjes grafiske elementer. Du må altså ikke klippe logo ud eller på anden vis producere egen grafik med vores elementer.


Herunder finder du de bannere, som du må bruge udfra ovenstående anvisninger.


DK Banner


UK Banner


DK/UK Banner